top of page
Security eye Logon ja yritysilmeen suunnittelu

LOGO

Brändisuunnittelussa logo on tärkeä osa yrityksen ilmettä.

Logoa suunnitellessamme mietimme, mitkä värit ja fontit sopivat yrityksen toimialaan, sekä minkälaisen mielikuvan asiakkaamme haluavat yrityksestään antaa.

Hyvin suunniteltu logo on ajaton ja sen käyttö on mahdollista monipuolisesti. 

KONSEPTIT

PAPERISTO

Logon käyttöä kannattaa suunnitella etukäteen, jotta yritysilme näyttäytyy yhtenäisenä kaikissa yrityksen materiaaleissa. Paperistosta saadaan helpommin tyylikäs kokonaisuus, kun se on suunniteltu valmiiksi.

OHJEISTOT

Brand bookin, graafisen ohjeiston avulla, saat yritysilmeesi pysymään johdonmukaisena formaatista riippumatta. Näin eri alojen ammattilaiset saavat logoosi aina oikeat sävyt, ohjeet sen käyttöön sekä muut tarpeelliset tiedot yrityksesi ilmeestä.

Ohjeisto on tärkeä osa yrityksen yhdenmukaista ilmettä. 

Laajuus riippuu aina tarpeista; perusohjeet pitävät sisällään logon käyttöohjeet, värit, fontit ja niiden käytön. Laajimmillaan se taas voi sisältää autojen teippauksia, myymälöiden kalustuksen, henkilökunnan asut ja jopa ohjeet asiakkaan kohtaamisesta.

Norlas Logo suunnittelu
Aurora groupin logo, yritysilme ja ohjeistuksen suunnittelu
Biozell Kampanjan ilme ja toteutus

Konseptoinnilla tarkoitamme esimerkiksi toimistosi tai myymäläsi ulkoasun suunnittelua, vaatteita, autoteippauksia yms. jotka näkyvät asiakasrajapinnassa.

Osana brändisuunnittelua teemme myös brändiuudistuksia, jolloin laajemman kokonaisuuden ajattelu on tärkeää. Tuotteen brändiä konseptoitaessa lähdetään pakkauksesta ja sen ympärille muodotetaan toimiva kokonaisuus esimerkiksi markkinointimateriaalien muodossa. Markkinointimateriaaleista löydät lisää tietoa kohdasta printti.

PUUTTUUKO

YRITYKSELTÄSI

LOGO?

Miksi brändisuunnittelu on tärkeää? Kuten henkilöistäkin, myös yrityksistä saadaan mielikuva muutaman ensimmäisen sekunnin aikana ensi tapaamisesta. Kukapa ei haluaisi jättää positiivista, luotettavaa ja osaavaa kuvaa itsestään.

Brändisuunnittelussa otetaan huomioon yrityksen tai tuotteen rajapinnat, joissa yritys tai tuote toimii, ja sen perusteella mietitään mihin toimenpiteisiin mahdollisesti tulisi ryhtyä.

Yrityksen tai tuotteen ilmeeseen voidaan vaikuttaa jo pienellä logon päivittämisellä tai värimaailman tuomisella nykyhetkeen.

Koska yritykset, kuten henkilötkin, ovat kaikki uniikkeja, jokaiselle räätälöidään oma paketti tarpeiden mukaan.

Brändisuunnittelu on sijoitus tulevaan ja jo pienellä panostuksella saadaan ihmeitä aikaan.

NÄYTTÄÄ?

BRÄNDISUUNNITTELU

  Miltä yrityksesi

BRÄNDI

BRÄNDI ON TAVARAMERKIN YMPÄRILLE MUODOSTUNUT POSITIIVINEN MAINE. BRÄNDIN ARVO MUODOSTUU NIMEN TAI LOGON TUNNETTUUDESTA, ASIAKKAIDEN MERKKIUSKOLLISUUDESTA, BRÄNDIN MUKANAAN TUOMASTA LAADUN TUNTEESTA JA BRÄNDIIN LIITETYISTÄ MIELIKUVISTA.

bottom of page